Bezield werken: vanuit inzicht, compassie en aandacht

Natuurlijk werken, Recensies

Bezield werken bekijkt werk vanuit verschillende invalshoeken. Er wordt eerst uitgebreid stilgestaan bij de vraag wat werk eigenlijk is, bij de geschiedenis van werk en bij het begrip werk in de Bijbel, in de regel van Benedictus en bij Boeddha.

Vervolgens wordt het begrip ‘werk’ in onze tijd verkend, waarbij veel aandacht is voor de ideologie van de oneindige economische groei. Daarover zeggen de auteurs:

“De natuur leert ons dat er nergens onbegrensde groei bestaat, er bestaat alleen maar voortdurende verandering, groeien en vergaan.”

In de laatste twee hoofdstukken richten de auteurs zich meer op de persoon. Daarin komen spirituele dimensies van werk en het werken aan jezelf aan bod.

Bezield werken is een ‘lectio divina’ boek; een boek om aandachtig en indringend te lezen en om passages nog eens te herlezen. Door te verkennen hoe werk door de eeuwen heen is geweest en door de Bijbelpassages, word je stevig aan het denken gezet. Dat vonden ze toen, maar hoe kijk ik daar nu tegenaan?

De auteurs hebben een uitgesproken mening over de hedendaagse economie. Ze geven creatieve oplossingen om daar anders mee om te gaan.

Als interessant voorbeeld hoe het anders kan geven ze Muhammad Yunus en de Grameen Bank in Bangladesh. Nobelprijswinnaar Yunus ontwikkelde een economisch systeem dat mensen in staat stelt om door middel van werk zowel in hun onderhoud te voorzien als op een creatieve manier vorm te geven aan hun bestaan.

Tussen de leesstof staan veel simpele, praktische oefeningen, die ook goed bruikbaar zijn in de coachpraktijk. Een mooie voorbeeld vind ik het volgende: Wanneer iets anders verloopt dan jij wenst zeg je tegen jezelf

“Wie weet waar dat nog goed voor is.”

Of wanneer je iets begerenswaardigs ziet:

“Er zijn zo veel mooie dingen die ik niet nodig heb.”

Tot het eind van het boek hield ik het gevoel: wanneer begint het nu? Naar mijn mening komt de titel niet helemaal overeen met de inhoud van het boek. Dat is dan ook de enige dissonant, want Bezield werken is zonder twijfel een boeiend lees- en oefenboek.

© Albertine ‘t Hoen

Deze recensie schreef ik voor Tijdschrift voor Coaching

Bezield werken, vanuit inzicht, compassie en aandacht. Anselm Grün en Friedrich Assländer. Uitgeverij Ten Have 2011 ISBN 978 90 259 6178 7

Lees ook: