Doen wat werkt: een aanrader

Problemen oplossen, Recensies

Boek Doen wat werkt: oplossingsgericht werken, coachen en managen Coert VisserIk hou van oplossingsgericht werken. Daarom was ik heel benieuwd naar het boek Doen wat werkt. Oplossingsgericht werken, coachen en managen van Coert Visser. Voor het Tijdschrift voor Coaching schreef ik er onderstaande recensie over. Omdat het boek ook voor niet-coaches interessant is, plaats ik hem hier ook.

Als je weet wat werkt…

Doen wat werkt: de titel sprak mij direct aan. In het boek staat het nog iets uitgebreider:

  • ‘Als het niet kapot is, repareer het dan niet.
  • Als je weet wat werkt, doe daar dan meer van.
  • Als iets niet werkt, doe dan iets anders.’

Zo logisch als dat klinkt leest eigenlijk het hele boek. De herkenbare voorbeelden en gespreksfragmenten maken de uitleg helder en direct toepasbaar. Visser gebruikt mooie metaforen en grappige uitdrukkingen zoals bijvoorbeeld complimentvissen en haasje-over over het probleem. De samenvattingen en schema’s vergroten de leesbaarheid.

Doen wat werkt is een degelijk boek. Het geeft een goed overzicht van oplossingsgericht werken. De ontstaansgeschiedenis, overeenkomsten en verschillen met raakbenaderingen en de toekomst van oplossingsgericht werken komen aan bod. Daarnaast bevat het boek interessante interviews met experts en gaat het in op oplossingsgericht sturen en team- en organisatietoepassingen.

Zevenstappenmodel

Een belangrijk deel is gewijd aan de werkwijze in de (coach)praktijk. Vijf verschuivingen in het denken over verandering worden benoemd en het doelbewuste veranderingsproces wordt als zevenstappenmodel uitgebreid uitgelegd. Daarnaast worden aanvullende technieken zoals de wondervraag, schalen, copingvragen en complimenten behandeld.

Die zeven stappen zijn:

  1. verhelderen van de veranderbehoefte;
  2. definiëren van de gewenste toestand;
  3. vaststellen van het platform;
  4. analyseren van eerder succes;
  5. één stapje vooruit zetten;
  6. vooruitgang monitoren;
  7. vaststellen van de verdere veranderbehoefte.

Eigen variatie

Het model kun je zien als een recept met zeven ingrediënten. Visser beschrijft hoe ‘het gerecht’ vaak gemaakt wordt, maar geeft aan dat je alle vrijheid hebt om bijvoorbeeld de volgorde van de ingrediënten te wijzigen. Mij spreekt het vierde ingrediënt analyseren van eerder succes bijzonder aan. Eerdere successen zijn vindplaatsen van oplossingen en weten wat werkt is belangrijker dan weten waarom het werkt.

Visser besteedt een apart hoofdstuk aan de klant die niet klaar is voor verandering. Hij pleit daarbij voor een subtiele en non-confronterende interventiestijl. Aan de hand van de case ‘ik heb geen coaching nodig’ laat hij zien hoe de interactie zich in het gesprek soepel van bezoekerstypisch via klaagtypisch naar klanttypisch ontwikkeld.

Ik ben enthousiast over dit boek. Maar zoals het afsluit: ‘praat er niet teveel over’. Gewoon zelf lezen en doen wat werkt dus :-)

© Albertine ‘t Hoen

Deze recensie over Doen wat werkt. Oplossingsgericht werken, coachen en managen schreef ik voor het Tijdschrift voor Coaching.

Lees ook: